Odvetniška družba Brecelj Korošec Mate, d.o.o - o.p.

Tavčarjeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

m.š. 2032180000, ID za DDV SI10612556

tel +386 590 99 410, fax +386 590 99 417, e-mail info@bkm-op.si